Lista proiectelor selectate şi evaluate în cadrul „Programului de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2019”

 1. Servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu
  1. Asociația CARITAS – Îngrijire la domiciliu, jud.Cv
  2. Fundaţia Creştină DIAKÓNIA – Sf. Gheorghe
  3. Crucea Roșie - Filiala Covasna
  4. Fundația ”Izabella” – Sf.Gheorghe
 2. Centre de zi pentru persoane cu handicap
  1. Fundaţia Creştină DIAKÓNIA – Sf. Gheorghe
  2. Asociaţia „CASA LAURA – LAURA HÁZ - Baraolt
 3. Centre de zi pentru copii
  1. Asociația CARITAS – Asistență Socială – Centru de Zi pentru Copii Provenind din Familii Aflate în Dificultate – Sf.Gheorghe
  2. CARITAS – Asistență Socială - Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți Ojdula
  3. Fundaţia Creştină DIAKÓNIA – KAPERNAUM - Centru de zi – pentru supravegherea copiilor aflați în imposibilitatea de a fi supravegheați de familii din diferite motive - Arcuș
  4. Fundația ”Sf.Francisc”:
   1. Centru de Zi ”Boldog Apor Vilmos”- Covasna
   2. Centru de Zi ”P.Bartok Albert” – Sânzieni
   3. Centru de Zi ”Szt. Rita” – Estelnic
   4. Centru de zi ”Szt.Piroska” – Bixad
 4. Servicii sociale complexe acordate în comunitate pentru copii și familii cu risc social/defavorizați
  1. Asociația CARITAS – Asistență Socială – Programul de Asistență Familială - Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii