DGASPC Covasna organizează examen la sfârşitul perioadei de debutanţie pentru funcţiile contractuale de mai jos

Marți, 30.03.2021 09:00
  • 1 educator debutant, nivel studii medii – după promovare, educator, nivel studii medii, în cadrul Casei familiale Ilieni;
  • 2 educatori debutanţi, nivel studii medii – după promovare, educatori, nivel studii medii, în cadrul Centrului de sprijin pentru tineri peste 18 ani Sfântu Gheorghe .

Pentru înscrierea la examen candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de mai jos şi să depună un dosar de examen cu documentele de la pct. 2, 3 şi 4 (dacă este cazul), astfel :

  1. să existe referatul de evaluare pentru promovare în treapta profesională imediat superioară celei deţinute, întocmit şi înregistrat, de către şeful ierarhic superior şi aprobat de conducătorul instituţiei;
  2. cererea de înscriere la examen/concurs de promovare adresată conducătorului instituţiei;
  3. adeverianţa eliberată de compartimentul resurse umane din care să rezulte vechimea în treapta profesională deţinută, precum şi faptul că angajatul nu se află sub o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
  4. copii după rapoartele de evaluare a performanţelor individuale din ultimii 3 ani.

Documentele de înscriere la examen (cererea, adeverinţa) se depun de către candidaţi în termen de 8 zile lucrătoare de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare (inclusiv data afişării).

Examenul va avea loc în data de 30.03.2021, ora 9,00probă scrisă, la sediul DGASPC Covasna (Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A).

Anunţul privind condiţiile de participare la examen şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de examen, Mihaly Mária Magdolna , telefon 0267 317 464.

Data afişării: 16.03.2021

VASS Mária, director general
BALÁZS Erika, director general adjunct
UDREA Ion, șef birou resurse umane

Bibliografie