DGASPC Covasna organizează examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei deţinuţe sau la sfârşitul perioadei de debutanţie pentru funcţiile contractuale de mai jos

Miercuri, 21.10.2020 09:00
 1. Referent I, nivel studii medii – după promovare, referent IA , nivel studii medii, în cadrul Serviciului administrativ din aparatul propriu al DGASPC Covasna;
 2. Psiholog stagiar, nivel studii superioare după promovare, psiholog practicant, nive studii superioare, în cadrul Centrului pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Târgu Secuiesc;
 3. Psihopedagog debutant, nivel studii superioare – după promovare, psihopedagog, nivel studii superioare, în cadrul Centrului de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi Întorsura Buzăului;
 4. Kinetoterapeut debutant, nivel studii superioare – după promovare, kinetoterapeut, nivel studii superioare, în cadrul Centrului de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi Întorsura Buzăului;
 5. Asistent medical debutant, nivel studii postliceale – după promovare, asistent medical, nivel studii postliceale, în cadrul Centrului de plasament Olteni;
 6. Asistent medical debutant, nivel studii postliceale – după promovare, asistent medical, nivel studii postliceale, în cadrul Centrului de coordonare Sfântu Gheorghe;
 7. Educator debutant, nivel studii superioare – după promovare, educator, nivel studii superioare, în cadrul Centrului de plasament „Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc;
 8. Educator debutant, nivel studii medii – după promovare, educator, nivel studii medii, în cadrul Casei familiale nr. 1 Cernat.

Pentru înscrierea la examen candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de mai jos şi să depună un dosar de examen cu documentele de la pct. 2, 3 şi 4(dacă este cazul), astfel :

 1. să existe referatul de evaluare pentru promovare în treapta profesională imediat superioară celei deţinute, întocmit şi înregistrat, de către şeful ierarhic superior şi aprobat de conducătorul instituţiei;
 2. cererea de înscriere la examen/concurs de promovare adresată conducătorului instituţiei;
 3. adeverianţa eliberată de compartimentul resurse umane din care să rezulte vechimea în treapta profesională deţinută, precum şi faptul că angajatul nu se află sub o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
 4. copii după rapoartele de evaluare a performanţelor individuale din ultimii 3 ani.

Documentele de înscriere la examen(cererea, adeverinţa) se depun de către candidaţi în termen de 8 zile lucrătoare de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare (inclusiv data afişării).

Examenul va avea loc în data de 21.10.2020, ora 9,00probă scrisă, la sediul DGASPC Covasna (Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A).

Anunţul privind condiţiile de participare la examen şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de examen, Kozma Réka Izabella, telefon 0267 317 464.

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion Şef birou resurse umane

Bibliografie