DGASPC Covasna organizează examen de promovare în treapă profesională imediat superioară celei deţinute de salariatul contractual

Marți, 13.06.2023

Funcția contractuală de execuție propuse promovării (Referat nr. 13187/23.05.2023) :

  • asistent social practicant, nivel studii superioare, în asistent social specialist, nivel studii superioare, din cadrul Centrului de zi pentru copilul neglijat, abuzat Târgu Secuiesc.

Pentru a participa la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioră celei deţinute, salariații să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în treapta profesională a funcţiei contractuale din care promovează;
  • să fi obţinut calificativul „foarte bine“ la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate.

Calendarul de desfăşurare a examenului:

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

26.05.2023 – 06.06.2023

2

Selectarea dosarelor de examen și afișarea selecției dosarelor

07.06.2023

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de examen

08.06.2023

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de examen; listele nominale cu candidaţi admişi

09.06.2023

6

Desfășurare examenului: susținerea unei proba scrisă;

afişarea rezultatelor examenului

13.06.2023, ora 900

7

Contestarea rezultatelor examenului

14.06.2023

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor și a rezultatelor finale

15.06.2023

Locul de desfășurare a examenului: sediul DGASPC Covasna (Mun.Sf. Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A).

Punctajul minim de promovare pentru fiecare probă este de 50 puncte.

Dosarul de înscriere la concurs se poate depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ la sediul DGASPC Covasna şi conţine obligatoriu:

  1. cererea de înscriere;
  2. adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în grad/treaptă professional(ă) din care se promovează;
  3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care salariatul s-a aflat în activitate.

Bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.protectiasocialacv.ro al DGASPC Covasna.

Data afişării: 26.05.2023.

VASS Mária, vezérigazgató
BALÁZS Erika, vezérigazgató helyettes
UDREA Ion, humánerőforrás irodavezető