DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

Miercuri, 17.05.2023 09:00
 1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
 1. La Centrul de primire în regim de urgență ”Prinț și Cerșetor” Sf.Gheorghe:

- 1 inspector de specialitate, grad debutant, nivel studii superioare

 1. La Casa familială nr. 2 Întorsura Buzăului:
 • 1 educator, nivel studii superioare;
 1. La centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu Secuiesc:
 • 1 asistent medical, nivel studii medii/postliceale;
 1. La Casa familială Lunga:
 • 1 educator, nivel studii medii/postliceale;
 1. La Centrul rezidențial pentru copii cu dizabilități Baraolt:
 • 1 educator, nivel studii medii/postliceale;
 1. La Centrul de coordonare Baraolt:
 • 0,5 medic (normă 4 ore/zi), nivel studii superioare.
 1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de căsătorie;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • certificat de cazier judiciar ;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • certificate de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
 • curriculum vitae.
 1. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art. 15 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 1336/2022

Condiţiile specifice de participare la concurs:

-pentru inspector de specialitate, grad debutant, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-un domeniu din următoarele: psihologie, asistență socială, științe ale educației, filologie, filosofie sau istorie;

-pentru educator, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale/postliceale absolvite cu diploma;
 • disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală;

-pentru educator, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu ştiinţe sociale sau umaniste, cu certificat de absolvire a modulului pedagogic;

-pentru asistent medical, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale/sau postliceale absolvite cu diplomă,
 • disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală;

-pentru medic, nivel studii superioare:

 • medic, confirmat în una din specialităţile: medicină pediatrică, medicină generală, medicină internă, medicină de familie;
 • vechime în specialitate: minimum 6 luni;

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, candidatuldeclarat “admis “ pentru postul de educator, va prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reiasă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 1. Concursul va avea loc în data de 17.05.2023, ora 900proba scrisă, iar în data de 22.05.2023, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 25.04.2023 – 09.05.2023, de luni până joi între orele 800 – 1500, iar vineri între orele 800 – 1300 . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 1. CALENDARUL de desfăşurare a concursului:

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

25.04.2023 – 09.05.2023

2

Selectarea dosarelor de concurs

10.05.2023 – 11.05.2023

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

12.05.2023

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

15.05.2023

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs; listelor nominale ale candidaţilor admişi

16.05.2023

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

17.05.2023

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

18.05.2023

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

19.05.2023

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

22.05.2023

10

Contestarea rezultatelor la interviu

23.05.2023

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

24.05.2023

VASS Mária, director general
BALÁZS Erika, director general adjunct
UDREA Ion, șef birou resurse umane

Bibliografie