DGASPC Covasna organizează examen de promovare în clasă

Luni, 19.10.2020 09:00

Funcţia publică de execuţie propusă promovării în clasă:

1) referent, clasa III, gradul profesional principal, în inspector, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Serviciului economic, financiar, contabilitate (Id 362594; Poz. 102,5 în Stat de funcţii).

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă funcţionarul public care participă la examen trebuie să depună în termen de 5 zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare în clasă un dosar de concurs care să conţină în mod obligatoriu:

Ø cererea de înscriere la examenul de promovare în clasă;

Ø diploma de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul instituţiei publice;

Ø adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii.

Examenul de promovare în clasă va consta din o probă scrisă, care va avea loc în data de 19.10.2020, ora 900 și o probă de interviu - organizată într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul DGASPC Covasna (Mun.Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A).

Punctajul minim de promovare pentru fiecare probă este de 50 puncte.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464. Bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika,
Director General Adjunct

Bibliografie