DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

Vineri, 26.02.2021 09:00
 1. tructura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
 1. Serviciul administrativ (aparatul propriu):
 • 1 şofer, treapta profesională I, nivel studii medii/generale;
 1. Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Târgu Secuiesc:
 • 2 pedagogi de recuperare, nivel studii medii/postliceale.
 1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar;
 • certificat/adeverinţă de integritate comportamentală (se va solicita de la Poliţie / biroul de cazier judiciar);
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae.
 1. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

- pentru şofer, treapta profesională I, nivel studii medii/generale:

 • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalauret sau şcoala generală absolvită cu certificat/adeverinţă de absolvire;
 • vechimea necesară ocupării postului – minimum 3 ani,
 • permis de conducere categoria B;

-pentru pedagog de recuperare, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale/sau postliceale absolvite cu diplomă,
 • disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală;
 1. Concursul va avea loc în data de 26.02.2021, ora 900proba scrisă, iar în data de 03.03.2021, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 05.02.2021 – 18.02.2021, de luni până joi între orele 800 – 1500, iar vinerea între orele 800 – 1300 . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 1. CALENDARUL de desfăşurare a concursului:

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

05.02.2021 – 18.02.2021

2

Selectarea dosarelor de concurs

19.02.2021 – 22.02.2021

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

23.02.2021

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

24.02.2021

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs; listelor nominale ale candidaţilor admişi

25.02.2021

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

26.02.2021

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

01.03.2021

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

02.03.2021

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

03.03.2021

10

Contestarea rezultatelor la interviu

04.03.2021

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

05.03.2021

VASS Mária, director general
BALÁZS Erika, director general adjunct
UDREA Ion, șef birou resurse umane

Bibliografie